I I I

About US

Ma.in.th จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบป่ะกัน ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย 
และเรามีความมุ่งหวังที่จะเป็นเว็บตัวกลางซื้อขายที่มีความปลอดภัยที่สุด ในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าอื่นๆด้วยคับ