ขายปอมเมอเรเนียน
ขายน้องหมาปอมเมอเรเนียน เกิดวันที่ 13 สิงหาคม 60 ถ่ายพยาธิ+วัคซีนแล้ว ราคา 7000 บาท พ่อแม่น้องมีใบเพทค่ะ
สนใจติดต่อสอบถามที่ 0883448394 , Id: oilareesa
FB: หนูดี เสื้อวง อารีย์ษา คำชาลี


https://www.facebook.com/thaidogmarket/posts/1632825283450811