เลือกตามหมวดหมู่ บริการรับเป็นตัวกลางซื้อขาย

ขายลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ แท้ สีฟางข้าวทุกตัว
ขายลูกสุนัขลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ แท้ๆ 7 ตัวครับ อายุ 2 เดือนเศษ
Labrador puppy for sale, 2 months old old.
ราคาตัวละ 5,000 บ./฿
สีฟางข้าวทุกตัว/ Golden Colour.
-น้องผู้ชาย มี 2 ตัว/ 2 Male.
-น้องผู้หญิง มี 5 ตัว/ 5 Female.
น้องเกิดวันที่ 13 สิงหาคม 60
จากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลาบราดอร์แท้
เริ่มกินอาหารเม็ดได้แล้วครับ
แข็งแรง ซน ขี้เล่น
ฉีดวัคซีนเข็มแรก และถ่ายพยาธิแล้ว
They born in 13 august 2017
From the father and mother Breed genuine.
Can start eating cereal.
They are Playful, healthy
First vaccination And worms done.
น้องอยู่จังหวัดระนอง
สนใจนัดดูหรือให้นำไปส่ง (+ค่าน้ำมันตามจริง)
หรือขอดูรูปเพิ่มเติมเฉพาะตัวได้ครับ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Puppy in Ranong.
Interested in appointment or send to (+ oil fee)
Or ask for more photos individually
Details and more information :
โทร./Tel : 092-665-2483 ไลน์./Line ID : dark.route Facebook : Boaat Camarillo
*สามารถติดต่อ พูดคุย หรือขอรูปเพิ่มเติมได้
* Can talk or ask for more photos.