ขายไซบีเรียน ฮัสกี้ มีใบเพ็ดเต็มใบ วัคซีนกับถ่ายพยาธิเรียบร้อย (ปิดการขายแล้ว)

หาบ้านให้น้อง ไซบีเรียน ฮัสกี้ มีใบเพ็ดเต็มใบค่ะ วัคซีนกับถ่ายพยาธิเรียบร้อยแล้ว