ขายปอมเมอเรเนียน อยู่ศาลายา จ.นนทบุรี (ปิดการขายแล้ว)

ขายปอมเมอเรเนียน สุนัขบ้าน เลี้ยงเองค่ะ