2 เมษายน 2560

ลูกสุนัขปอมเมอเรอเนียน T-cup สีขาว เพศเมีย